Skip to main content

Kostentabel

Nota: in overeenstemming met de Algemene Verkoopsvoorwaarden, WEX Europe Serivces BVBA/BV heeft het recht om kosten toe te passen met maximumwaarde aangeduid in deze tabel. Kosten die gefactureerd worden aan individuele klanten kunnen verschillen maar zullen de bedragen vermeld in dezetabel niet overschrijden.
* De bedragen vermeldt in deze tabel zijn exclusief BTW

Ontdek hoe WEX uw bedrijf kan laten groeien met onze oplossingen