ESSO CARD™ NASJONAL

Få tilgang til 271 stasjoner i Norge med ESSO CARDTM, inkludert 152 døgnåpne stasjoner og 162 truckstasjoner.

Våre stasjoner er praktisk plassert i Norge – inkludert områder med travle motorveier. Fordi du aldri er langt fra en fylling med ESSO CARDTM vil dine sjåfører nå kundene på kortest mulig tid. Det er ikke lenger behov for lange og kostbare ruteavvik med Esso-kort.

Det du sparer på våre konkurransedyktige drivstoffpriser på stasjonene kan bli brukt til å gjøre bedriften større, forbedre din bilpark eller forbedre din kundeservice. Det beste er at dine fakturaer er MVA-kompatible, noe som letter din administrative byrde og lar deg fokusere på det som er viktigst for din bedrift.

Bryet ved månedens sluttregnskap blir redusert ved oppdatert rapportering som du kan sjekke når som helst. Du vil ha oppdatert informasjon om bedriften til disposisjon, noe som tillater deg å sjekke bevegelser når som helst – dag eller natt – fra hvor som helst, og helt ned på nivå av hvor mye drivstoff som blir brukt av hver enkel sjåfør, kjøretøy eller Esso drivstoffkort.

NASJONALE STASJONER

271

TRUCKSTASJONER

162

DØGNÅPNE STASJONER

152

MOTORVEISTASJONER

9

MED ET ESSO CARD™, KAN DU OGSÅ:

Holde din bedrift trygg med sikkerhetsfunksjoner som varsler om uvanlig aktivitet på din konto

Kontroller dine kostnader ved å spesifisere hva slags drivstoff og produkter som kan kjøpes med hvert enkelt kort