VÅRE VERDIER

Vi mener ansatte i WEX Europe Services AS. skal leve etter og være gode eksempler på verdiene i WEX.

Integritet: Vi krever absolutt ærlighet, respekt og tillit

Innovasjon: Vi dyrker et miljø basert på kreativitet, tankedrevet lederskap og utveksling av kunnskap

Gjennomføring: Vi er ansvarlige for å levere på våre forpliktelser

Forhold: Vi ser på verden fra våre kunders og partneres ståsted

WEX-samfunnet: Vi skaper et globalt og mangfoldig miljø hvor vi kan vokse, gjøre en forskjell og ha det gøy