AVANSERT FLÅTESTYRING

Å velge et drivstoffkort fra WEX Europe Services betyr at du kan dra nytte av gode verktøy utviklet for å hjelpe din bedrift og dine sjåfører med å arbeide mer effektivt.

Velocity er en nyskapende konto på nett med administrasjonsverktøy, som gir deg total kontroll over drivstoffkortene, flåten og bedriften. Tilgjengelig med de fleste av våre drivstoffkort gjør det slutt-regnskapet hver måned enklere og tillater deg å administrere flere drivstoffkort på samme tid.

Med både nettportal og app til smarttelefon, sparer det deg for verdifull tid ved å gi deg tilgang til:

Lett å administrere flere drivstoffkort fra ett sted

Kartlegg alle kjøp og spor alle transaksjoner til hvert enkelt kort

dentifiser sjåfører som kan fylle på rimeligere bensinstasjoner

VÅRT FLÅTESTYRINGSSYSTEM FOR DRIVSTOFFKORT, GIR DEG OGSÅ
ANNEN NYTTIG INFORMASJON SOM KAN HJELPE DEG MED Å: