Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden zetten uw verantwoordelijkheden uiteen met betrekking tot het gebruik van Workday. Indien u verder op deze website surft en ze gebruikt, gaat u ermee akkoord de volgende Gebruiksvoorwaarden na te leven en erdoor gebonden te zijn, wat samen met ons Privacybeleid https://www.wexinc.com/workday/wex-global-recruiting-notice-dutch/ beheren de relatie van WEX met u met betrekking tot deze website. Indien u niet akkoord gaat met een deel van deze algemene voorwaarden, gelieve onze website niet te gebruiken.

Updates

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum onderaan op deze pagina. WEX kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment bijwerken door een bijgewerkte versie te publiceren. U kan de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment bekijken via zijn link op Workday. Uw voortgezet gebruik van Workday nadat veranderingen werden doorgevoerd aan de Gebruiksvoorwaarden, bevestigt uw aanvaarding van dergelijke veranderingen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent voor verantwoordelijk voor het verzekeren dat informatie ingediend via Workday accuraat, volledig en up-to-date is. U kan niet in aanmerking komen voor tewerkstelling indien u onjuiste, valse of onvolledige informatie indient aan WEX via Workday. U bent ook verantwoordelijk voor (i) het altijd accuraat, volledig en up-to-date houden van de informatie die u verstrekt aan WEX (bijv. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.); (ii) het veilig houden van uw aanmeldingsgegevens (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord), iemand anders mag geen toegang verkrijgen tot Workday of het gebruik met uw aanmeldingsgegevens, en u verwittigt WEX onmiddellijk indien u een veiligheidsinbreuk of andere verdachte activiteit vermoedt; en (iii) het naleven van bijkomende voorwaarden waarmee u bent akkoord gegaan met WEX of bijkomende redelijke verantwoordelijkheden waarvan WEX u op de hoogte brengt. Indien u deze voorwaarden niet naleeft (of indien WEX gegronde redenen heeft om niet-naleving te vermoeden of het onderzoekt), kan WEX uw toegang tot Workday opschorten of beëindigen of kan het andere stappen ondernemen die WEX gepast acht.

Aansprakelijkheid

U erkent en aanvaardt dat het gebruik van Workday onderhevig is aan de risico’s eigen aan een verbinding of verzending op het internet, in het bijzonder met betrekking tot veiligheidsrisico’s en kwetsbaarheden, technische prestatie en risico van onderbreking. Bijgevolg, zal noch WEX noch een ander lid van het WEX-netwerk aansprakelijk zijn aan u in omstandigheden voor verlies of schade veroorzaakt door onderbreking of falen van internetnetwerken of voor onderbrekingen van of beperkingen tot de toegankelijkheid van Workday die voor welke reden dan ook ontstaan, inclusief, maar niet beperkt tot, vanwege een virus, kwetsbaarheid verbonden aan veiligheid of technisch of operationeel falen van welke aard dan ook.

Controle

WEX kan uw gebruik van Workday van tijd tot tijd controleren, maar verbindt zich er niet aan dat te doen. Indien en wanneer WEX uw gebruik van de website controleert, zal dit gebeuren in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Laatst bijgewerkt: 31-05-2019