Skip to main content

Bruksvilkårene

Generelt

Disse Bruksvilkårene skisserer ditt ansvar angående bruken av Workday. Hvis du fortsetter å bla gjennom og bruke dette nettstedet, forplikter du deg til å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser for bruk, som sammen med våre retningslinjer for personvern https://www.wexinc.com/workday/wex-global-recruiting-notice-norwegian/ styrer WEX sitt forhold til deg angående dette nettstedet. Hvis du er uenig i noen deler av disse vilkår og betingelser, må du unnlate å bruke vår nettside.

Oppdateringer

Disse Bruksvilkår er gjeldende per den dato som er angitt nederst på denne siden. WEX kan oppdatere Bruksvilkårene når som helst ved å publisere en oppdatert versjon. Du kan ha tilgang til den nyeste versjonen av Bruksvilkårene når som helst gjennom lenken på Workday. Din fortsatte bruk av Workday etter at eventuelle endringer er gjort i Bruksvilkårene skal anses som godtakelse av slike endringer.

Ditt ansvar

Du er ansvarlig for å sikre at alle opplysninger som sendes inn gjennom Workday er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Du kan være diskvalifisert for ansettelse hvis du sender inn noen unøyaktige, falske eller ufullstendige opplysninger til WEX gjennom Workday. Du er også ansvarlig for å (i) holde de opplysningene du oppgir til WEX (f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer, osv.) nøyaktige,fullstendige og oppdaterte til enhver tid; (ii) holde dine innloggingsdetaljer (f.eks. bruker-ID og passord) sikre, og ikke la noen andre får tilgang til eller bruke Workday ved hjelp av dine innloggingsdetaljer, og varsle WEX imiddelbart hvis du mistenker noen sikkerhetsbrudd eller annen mistenkelig aktivitet; og (iii) rette deg etter alle tilleggsvilkår du har avtalt med WEX, eller ytterligere rimelige forpliktelser som WEX varsler deg om. Hvis du ikke retter deg etter disse vilkårene (eller hvis WEX har rimelige grunner til å mistenke eller eller undersøker mistenkt mangel på etterlevelse), kan WEX suspendere eller bringe til opphør din tilgang til Workday eller gjennomføre hvilke som helst andre tiltak WEX anser formålstjenlig.

Ansvar

Du erkjenner og aksepterer at bruk av Workday er utsatt for de risikoer som er innebygd i enhver tilkobling og overføring på internett, især i forhold til sikkerhetsrisikoer og sårbarhet, teknisk ytelse og risiko for avbrudd. Følgelig skal hverken WEX eller noen andre medlemmer av WEX-nettverket under noen som helst omstendigheter være ansvarlig overfor deg for noen tap eller skader som forårsakes av forstyrrelser eller svikt i internettnettverkene eller for noen avbrudd eller begrensninger i tilgjengeligheten for Workday som oppstår av noen som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, på grunn av virus, sikkerhetsrelatert sårbarhet eller teknisk eller driftsmessig svikt av noe slag.

Overvåkning

WEX vil fra tid til annen kunne overvåke din bruk av Workday men forplikter seg ikke til å gjøre det. Hvis og når WEX overvåker din bruk av nettstedet, vil vi gjøre det i samsvar med gjeldende lov.

Sist revidert: 31-05-2019